Passa al final per la canyissola (Ser convençut o dominat un home per la dona o al revés)

Temes associats al refrany: maneres de dir