Partir pel mig (Fer fracassar)

Temes associats al refrany: maneres de dir