Parlar sol (Es diu del qui no està en bon us de les facultats mentals)

Temes associats al refrany: maneres de dir