Parlar del dogal en la casa del penjat (Dir alguna cosa inapropiada o dir-la en el moment menys apropiat)

Temes associats al refrany: maneres de dir