Parlar amb els ulls (Fer-se entendre amb la mirada)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar, cos humaTraducción al castellano (google): Hablar con los ojos (Hacerse entender con la mirada)