Parla, que Crist parlava, i estava en creu! (Es diu per invitar peremptòriament algú a dir allò que volem que digui)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar