Paréixer una ànima en pena (Tindre un aspecte trist, abatut)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Parecer un alma en pena (Tener un aspecto triste, abatido)