Paréixer mentida (Ser, alguna cosa, tan sorprenent, tan anormal, tan reprobable, etc., que pareix impossible)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Parecer mentira (Ser, algo, tan sorprendente, tan anormal, tan reprobable, etc., Que parece imposible)