Pareix que no haja trencat mai cap plat )Expressió que s'aplica a la persona que, per l'aparença, es diria que és incapaç de fer cap malifeta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Parece que no haya roto un plato) Expresión que se aplica a la persona que, por la apariencia, se diría que es incapaz de hacer ninguna fechoría)