Paraula de Rei no pot mentir (Significa que un cap d'Estat ha de mantenir escrupolosament la paraula donada)

Temes associats al refrany: personesTraducción al castellano (google): Palabra de Rey no puede mentir (Significa que un jefe de Estado debe mantener escrupulosamente la palabra dada)