Paraula a paraula [o paraula per paraula ] (Expressions usades per a indicar que es reproduïx una comunicació oral o escrita amb estricta exactitud)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlarTraducción al castellano (google): Palabra a palabra [o palabra por palabra] (Expresiones usadas para indicar que se reproduce una comunicación oral o escrita con estricta exactitud)