Parar orella (Fer-ne cabal, posar-hi atenció)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma