Parar els peus [a algú] (Oposar-se a l'actitud o l'actuació d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Parar los pies [a alguien] (Oponerse a la actitud o la actuación de alguien)