Parar el carro (Parar els peus. Oposar-se a l'actitud o l'actuació d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Parar el carro (Parar los pies. Oponerse a la actitud o la actuación de alguien)