Pagar la festa [ o els plats trencats] (Pagar les conseqüències d’una acció en què han intervingut d’altres)

Temes associats al refrany: la festa, maneres de dirTraducción al castellano (google): Pagar la fiesta [o los platos rotos] (Pagar las consecuencias de una acción en la que han intervenido otros)