Pagar justos per pecadors (Pagar les conseqüències d’una acció en què han intervingut d’altres)

Temes associats al refrany: maneres de dir, justiciaTraducción al castellano (google): Pagar justos por pecadores (Pagar las consecuencias de una acción en la que han intervenido otros)