Pagar algú amb la mateixa moneda (Tractar-lo de la mateixa manera que ens ha tractat o ens tracta a nosaltres)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Pagar a alguien con la misma moneda (Tratarlo de la misma manera que nos ha tratado o nos trata a nosotros)