Paciència, non grunyatis, que deia el gat a la rata (Es diu irònicament per aconsellar paciència)

Temes associats al refrany: consells, animals