Os pedreta (Exclamació utilitzada per a manifestar queixa, contrarietat, desacord, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dir