On vas a parar! (Exclamació per a indicar que algú exagera, en fa un gra massa, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Donde vas a parar! (Exclamación para indicar que alguien exagera, hace un grano demasiado, etc.)