Ofegar-se dins del test de les gallines (Es diu de qui en un xicotet problema es bloqueja)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals, aiguaTraducción al castellano (google): Ahogarse en el test de las gallinas (Se dice de quien en un pequeño problema se bloquea)