Ocell de pas (Au emigradora, que només està una curta temporada en el nostre país)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals