Obrir-se camí (Vèncer les dificultats per a arribar a un fi)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Abrirse camino (Vencer las dificultades para llegar a un fin)