Obrir els ulls a la llum [o a la llum d’est món (Nàixer)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Abrir los ojos a la luz de este mundo (Nacer)