O sigui (Locució conjuntiva que denota aclariment)

Temes associats al refrany: maneres de dir