O juguem tots o es trenca la baralla (Aconsella que tots participen en una qüestió)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): O jugamos todos o se rompe la baraja (Aconseja que todos participan en una cuestión)