O caixa o faixa (Expressió que s'usa quan s'ha de prendre una decisió arriscada, jugant-s'hi el tot pel tot)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): O caja o faja (Expresión que se usa cuando hay que tomar una decisión arriesgada, jugándose el todo por el todo)