Nu de pèl a pèl (Tot nu, sense gens de roba damunt)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir