Només faltava aquesta! (Es diu exclamativament per indicar rebutjament d'una suposició)

Temes associats al refrany: maneres de dir