Només caldria! (Ho diuen per expressar conformitat absoluta amb el que un altre diu)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Bastaría! (Lo dicen para expresar conformidad absoluta con lo que otro dice)