No vindre amb músiques (No vingues amb paraules falses, aduladores)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No venir con músicas (No vengas con palabras falsas, aduladores)