No veure un bou a tres passes (Veure-hi molt poc)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): No ver un toro en tres pasos (Ver muy poco)