No venir-li amb retòriques (Es diu del qui no es vol embolicar en un afer o discussió)

Temes associats al refrany: maneres de dir