No valer una malla (No valdre res)

Temes associats al refrany: maneres de dir