No valer els budells d'un gos (Esser mancat de vàlua, esser menyspreable)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): No valer las tripas de un perro (Ser falto de valor, ser despreciable)