No valer cap diner (A un preu molt baix)

Temes associats al refrany: maneres de dir