No valdre un dobler (No valdre res, no servir)

Temes associats al refrany: maneres de dir