No val a badar (Expressió per a advertir que cal obrar amb precaució, amb compte)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No hay que dormirse (Expresión para advirtió que hay que obrar con precaución, con cuidado)