No tocar dalt ni baix (No bastar per a res, esser molt insuficient)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No tocar arriba ni abajo (No bastó para nada, ser muy insuficiente)