No tindre veu ni vot (No tindre-hi cap paper, haver de callar)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dirTraducción al castellano (google): No tener voz ni voto (No tener en él ningún papel, que callar)