No tindre temps ni de rascar-se (Tindre poc de temps)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No tener tiempo ni de rascarse (Tener poco tiempo)