No tindre-les totes (No tindre plena confiança en alguna persona o cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No tenerlas todas (No tener plena confianza en alguna persona o cosa)