No tindre diner per a fer cantar un cec (Sense diners)

Temes associats al refrany: maneres de dir