No tindre boca per a [o amb què] dir [o respondre , etc.] (No saber què dir, què respondre, etc.)

Temes associats al refrany: parlar, cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): No tener boca para [o con qué] decir [o responder, etc.] (No saber qué decir, qué responder, etc.)