No tenir un pèl de... (No ésser gens ...)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): No tener un pelo de ... (No ser nada ...)