No tenir trot ni galop (No tenir seny)

Temes associats al refrany: maneres de dir