No tenir preu (Ésser extraordinàriament bona i valuosa una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir