No tenir por de frares ni grameneres (Estar ben segur d'ell mateix i de la raó que l'assisteix)

Temes associats al refrany: dites