No tenir pena ni gloria (No despertar interès)

Temes associats al refrany: maneres de dir