No tenir la llengua travada (Ésser propens a parlar sense dissimuls ni eufemismes)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar, cos huma